Kes on andmesubjekt? Kes on kolmas isik?

Andmesubjekt ja kolmas isik on isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses läbivalt olulised mõisted.
Andmesubjekt on füüsiline isik ehk inimene, kelle andmeid töödeldakse.

Kolmas isik
on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses. Seega on kolmanda isikuna käsitletav isik, kes ei ole ise andmetöötleja ega andmesubjekt ning kellel reeglina ei ole õigust töödelda isikuandmeid.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht

Eelmine
Kes on vastutav töötleja? Kes on volitatud töötleja? Kes on kaasvastutav töötleja?
Järgmine
Kas isikuandmete kaitse on absoluutne? Mida tähendab eraelu puutumatus?

Vastused puuduvad

Email again: