Videovalve ja privaatsus

Videovalve ehk videojälgimine ja privaatsus on tihedalt seotud, sest videovalvesüsteemid võivad oluliselt mõjutada inimeste privaatsust. Videovalve on turvameetmete süsteem, mis kasutab kaamerate abil visuaalset jälgimist ja salvestamist kindlaks määratud alal. Kuigi videovalve võib ettevõttel aidata tagada turvalisust ja kaitsta ettevõtte vara, võib see samal ajal ka kaasa tuua isikuandmete töötlemise (kogumise ja säilitamise), mis võib kujutada endast privaatsusriske. 

Põhimõtted videovalve kasutamisel

Jälgimisseadmete kasutamisel ja salvestuste säilitamisel tuleb teada, et isikuandmeid ei tohi säilitada kauem kui vajalik ning säilitamisperiood peab olema proportsionaalne eesmärgiga. Samuti peab videovalve ehk videojälgimise kasutamine olema õiguspärane ehk võib toimuda ainult õigusliku aluse olemasolul ning põhjendatud eesmärgiga.

Videovalve kasutamise õigustatud huvi ja andmesubjektidele kaasnevat privaatsuse riivet tuleb kaaluda ehk viia läbi ja koostada õigustatud huvi analüüs.

Videojälgimisel tuleb Inimestele teatada, millistel alustel ja eesmärkidel videovalvet viibitaval alal kasutatakse ehk videojälgimisaladele peab olema paigaldatud videovalvest teavitav silt. Teave peab olema kättesaadav selgelt nähtavas kohas ning sellest peavad teadma nii ettevõtte või organisatsiooni töötajad kui ka külastajad.

Vastutaval töötlejal on oluline jälgida, et videojälgimisega kogutavaid isikuandmed oleks minimeeritud ning koguda võib ainult neid andmeid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Videovalve kasutamist tuleb piiritleda ainult kriitilistes piirkondades või tegevustes. 
Videovalve kasutamise käigus kogutavaid isikuandmeid tuleb kaitsta volitamata juurdepääsu, lekke ja kuritarvitamise eest. Selleks võib kasutada krüpteerimist või teisi turvameetmeid ning juurdepääsupiiranguid.

Videojälgimise korral tuleb videovalve kasutuselevõttu kaaluda, st videojälgimisest tulevat kasu ning videojälgimisega kaasnevat privaatsuse riivet jälgimisalasse jäävate isikute suhtes ehk viia läbi õigustatud huvi analüüs. Samuti on videovalve kasutamise korral vajalik koostada  videojälgimise ja videosalvestuste kasutamise kord.

Koostame videojälgimise korra ja õigustatud huvi analüüs

Pidev videovalve (videojälgimise) kasutamine ehk videosalvestuse tegemine võib põhjustada jälgimisalas viibivatele inimestele suurt privaatsuse riivet, mistõttu tuleb tagada inimestele kättesaadav info videovalve kasutamise tingimuste kohta. Info peab muuhulgas sisaldama videovalve kasutamise eesmärkimilleks salvestusi kasutatakse ja kui neid kasutatakse, kes pääseb salvestustele ligi ning millistel tingimustel, kuidas on tagatud salvestuste turvalisus ja millised on kaamera vaatevälja jääva isiku õigused. 

Koostame videojälgimise korra ning õigustatud huvi analüüsi. Me analüüsime ja kaalume videojälgimisest tulevat kasu ning videojälgimisega kaasnevat privaatsuse riivet jälgimisalasse jäävate isikute suhtes. Seda tehes peame silmas Sinu ettevõtte huve ja eesmärke.

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie andmekaitse eksperdiga.