Andmekaitsetingimused ehk privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused ehk privaatsuspoliitika on ülevaatlik dokument, mis on avalikult kättesaadav ja mis selgitab organisatsiooni või ettevõtte poliitikat ettevõtte erinevates protsessides isikuandmete töötlemise (kogumise, kasutamise, säilitamise ja kaitse) kohta.

Andmekaitsetingimused aitavad tagada, et ettevõte kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele. Andmekaitsetingimused (privaatsusteade) annavad ülevaate ettevõttes kehtestatud isikuandmete kaitse põhimõtetst isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh millist tüüpi isikuandmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse, kellega neid jagatakse ning milliseid meetmeid rakendatakse nende kaitsmiseks.

Andmekaitsetingimuste olemasolu tagab isikuandmete töötlemise läbipaistvuse ning aitab ettevõttel tagada klientide ja partnerite usaldust, näidates, et ettevõte austab isikuandmete privaatsust ja kaitset.

Koostame andmekaitsetingimused ja kõik muud vajalikud dokumendid

Koostame Sinu ettevõtte isikuandmete töötlusest lähtuvalt sobilikud andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika) ning vajadusel ka kõik muud andmekaitsealased juhised ja korrad töötajatele, mida isikuandmete kaitse üldmäärus ette näeb ning mis tagavad ettevõttes õiguspärase ja turvalise isikuandmete kaitse üldmäärusele vastava isikuandmete töötlemise.

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie andmekaitse eksperdiga.