Koolitame klientide vajadusi arvestades

Mis on isikuandmete kaitse üldpõhimõtted? Mis on isikuandmed? Kes on vastutav ja kes on volitatud töötleja? Või mis on üldse isikuandmete töötlemine? On väga oluline, et kõik töötajad teaks ja tunneks isikuandmete kaitse üldpõhimõtteid ning oleks teadlikud oma rollist ja esmastest turvalisust tagavatest meetmetest.

Pakume klientidele igakülgseid isikuandmete kaitse koolitusi. Koolitades ja nõustades tagame oma klientidele kõige värskema asja- ja ajakohase andmekaitsealase informatsiooni ja teadmise arvestades Teie ettevõtte spetsiifikat ja töötajate teadmisi.

Koolitame ja abistame oma kliente kõikide vajalike andmekaitsega seotud siseregulatsioonide, juhiste, vormide, lepingute vm dokumentide väljatöötamisel, aga ka rakendamisel. Koolitame ettevõtte töötajaid töötama kooskõlas andmekaitse regulatsioonidega. Koolitame ettevõtte töötajaid ära tundma riskikohti ja võtma kasutusele vajalikke turvameetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie andmekaitse eksperdiga.