Privaatsusteade

Vastutav töötleja on Legal Aid OÜ, reg 12327427, e -post: info@legalaid.ee.

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, milliseid isikuandmeid, mis eesmärgil ja kui kaua Legal Aid OÜ töötleb. Isikuandmete töötlemisel lähtub Legal Aid OÜ kehtivast andmekaitseõigusest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (üldmäärus) ja riiklikust isikuandmete kaitse seadusest.

Legal Aid OÜ kasutab Teie isikuandmeid juhul, kui Te täidate meie veebilehel kontaktipäringu, milles me küsime Teie nime ja kontaktandmeid ning esitate selle meile. Isikuandmeid töötleme me selleks, et Teiega ühendust võtta ja Teile meie teenuseid pakkuda.

Legal Aid OÜ säilitab Teie isikuandmeid üksnes seni kuni see on vajalik meievahelise suhtluse pidamiseks või Teile teenuste osutamiseks.

Kui Te soovite oma isikuandmeid parandada, täiendada, kustutada või Teil on oma isikuandmete töötlemise osas küsimusi, saate kirjutada e-posti aadressil info@legalaid.ee.