Legal Aid OÜ juristi ja andmekaitsespetsialistina tegutseb Grete Raidsalu, kellel on õigusteaduste magistrikraad ning ta on tänaseks juristina töötanud üle 17 aasta. Oma töös on ta kokku puutunud erinevate õigusvaldkondadega, kuid spetsialiseerunud on ta lepinguõigusele, riigi- ja haldusõigusele, riigihankeõigusele ning andmekaitseõigusele. Viimase osas on Grete läbinud mitmeid täiendkoolitusi, mistõttu omab kehtivast andmekaitse regulatsioonist suurepäraseid teadmisi. Grete kogemustepagasisse kuuluvad ka laiapõhjalised teadmised tööõigusest ning välisvahendite kasutamisega seotud juriidiliste küsimuste ja vaidluste lahendamine.

Lisaks Legal Aid OÜ juhtimisele on ta aastate jooksul andnud juristina oma panuse ka Danske Bank A/S Eesti filiaali, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti Advokatuuri tegevuste õiguskindluse tagamiseks.