Kommenteeri

Uus isikuandmete kaitse seadus jõustunud

Alates tänasest kehtib uus isikuandmete kaitse seadus.

Uus siseriiklik seadus isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes olulisi muudatusi kaasa ei too. Lähtuda tuleb jätkuvalt otsekohalduvast Euroopa Liidu üldmäärusest. Viimane annab isikule suurema kontrolli ja otsustusõiguse oma isikuandmete töötlemise üle.

Peamised muudatused ja erisused kehtestab uus jõustunud seadus kooskõlas üldmäärusega isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes ajakirjanduslikul eesmärgil ning teadus- ja ajaloouuringuteks. Samuti kehtestab üldpõhimõtted, millest peavad lähtuma õiguskaitseasutused.

Tänasest jõustunud seadus on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011


Lisa kommentaar

Email again: