Kommenteeri

Uus andmekaitse üldmäärus (GDPR)

24. mail 2016 jõustunud Euroopa Liidu andmekaitsemäärus (GDPR) on otsekohalduv ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.
2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. GDPR on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust.
Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

25. mail 2018 jõustuv Euroopa Liidu andmekaitsemäärus sisustab uue mõiste, milleks on andmekaitsespetsialist.
Andmekaitsespetsialist teab andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid eksperdi tasandil ning tagab nõuetekohase ja õigeaegse kaasamise kõikidesse isikuandmete kaitsega seotud küsimustesse.

Määruse artikkel 37(1) sätestab, millised isikuandmete töötlejad peavad andmekaitsespetsialisti määrama ja nendeks on

  • avaliku sektori asutus või organ;
  • andmetöötlejad, kelle põhitegevuseks on ulatuslik andmesubjektide korrapärane ja süstemaatiline jälgimine;
  • andmetöötlejad, kelle põhitegevuseks on andmete eriliikide ulatuslik töötlemine või süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete ulatuslik töötlemine.
Kas Sina oled selleks valmis? Vajad lisainformatsiooni ja juhiseid? Võta meiega ühendust!
Määrus veebitekstina on leitav siit.Lisa kommentaar

Email again: